U bevindt zich hier: Home » Duizeligheid » Neuritis vestibularis

Wat is Neuritis vestibularis?
Neuritis vestibularis is een ontsteking van het binnenoor. Kenmerkend is de acuut en heftig optredende draaiduizeligheid die langzaam in de loop van dagen tot weken weer afneemt. Men voelt zich doorgaans (ernstig) ziek; ligt de eerste dagen het liefst op bed en is belemmerd in het dagelijks functioneren. In het begin gaat de duizeligheid gepaard met misselijkheid en braken.

Na de heftige draaiduizeligheid volgt een periode van onstandvastigheid, geleidelijk overgaand in een onzeker gevoel bij snelle hoofdbewegingen.

Wat is de oorzaak?
Men vermoedt dat de oorzaak van neuritis vestibularis een ontsteking van het evenwichtsorgaan, de evenwichtszenuw of de evenwichtskernen in de hersenen is.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Om een goede diagnose te kunnen stellen is onderzoek nodig. De KNO-arts zal een gehoortest (audiogram), evenwichtsonderzoek (VNG) of eventueel passende beeldvormend onderzoek (CT- of MRI-scan) aanvragen.

De specifieke klachten: plotseling ontstane hevige draaiduizeligheid, vaak met misselijkheid en braken, dagen tot weken durend en uitval van het evenwichtsorgaan aan één zijde (met VNG aantoonbaar) leidt tot het stellen van de diagnose neuritis vestibularis.

Fysiotherapeutische behandeling bij Neuritis vestibularis
Wanneer het evenwichtsorgaan is uitgevallen kan dit leiden tot hinderlijke evenwichtsstoornissen of duizeligheid. Er is dan vooral sprake van een wankel, onevenwichtig gevoel, vaak toenemend bij snelle bewegingen. Vestibulaire revalidatie, onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut, kan dan zinvol zijn.

De oefentherapie volgens Cawthorne & Cooksey is gericht op het verminderen van duizeligheidsklachten en verbeteren van het evenwichtsgevoel. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij soms de duizeligheid wordt geprovoceerd, hiermee word het herstelproces van het evenwicht versneld. Deze oefeningen zijn effectief wanneer ze nauwgezet en regelmatig worden uitgevoerd.