U bevindt zich hier: Home » Praktijk » Kwaliteitskeurmerk Fysiotherapie

Gefeliciteerd, u wordt behandeld door een Keurmerkfysiotherapeut!

Waarom is dit voor u van belang?
Het betekent dat u gegarandeerd de beste fysiotherapeutische zorg krijgt die er is.

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?
Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?
Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerkfysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit. Dit doet hij of zij onder andere door:

  • in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten;
  • gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken;
  • samen met u als patiënt de klacht(en) aan te pakken;
  • zich continu te laten na- en bijscholen;
  • intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals, uw huisarts.
Wat kunt ú voor uw fysiotherapeut doen?
Uw fysiotherapeut kan aan u vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen hebben betrekking op uw aandoening, uw ervaring en over de resultaten van uw behandeling. Uw inspanning geeft uw fysiotherapeut de juiste informatie om te reflecteren op zijn eigen handelen en maakt het mogelijk om zichzelf te blijven verbeteren.
Is een Keurmerkpraktijk beter dan een praktijk zonder Keurmerk?
Bij een Keurmerkpraktijk krijgt u gegarandeerd optimale kwaliteit!
Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van zo goed mogelijke zorg.
Meer informatie over het Keurmerk Fysiotherapie: www.keurmerkfysiotherapie.nl