U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Positieve gezondheid

Fernhout Fysiotherapie wil samen met u werken aan positieve gezondheid!

Maar wat is gezondheid eigenlijk? Wilt u gezonder leven? Doe de test en kijk hoe gezond jij bent.

De uitkomst van de test kan tijdens een behandeling worden besproken met uw behandeld therapeut.

Wat is positieve gezondheid?
Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (definitie van Machteld Huber).

  • In dit concept van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte.
  • Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte.
  • Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is.
  • Die gezondheid kan nog versterkt worden.

Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in ‘aspecten’.

De afgelopen periode heeft Fernhout Fysiotherapie het concept positieve gezondheid omarmt en gebruikt in haar manier van werken.

De afgelopen maanden hebben we in de pilot Gezond Bewegen, in samenwerking met Stroomopwaarts, de test mijn positieve gezondheid gebruikt en dit is goed bevallen. Daarnaast zijn wij met diverse huisartsen en andere (para)medici in gesprek geweest om met elkaar positieve gezondheid uit te dragen in de regio.

Wilt u meer weten over positieve gezondheid? Kijk dan op IPH of vraag onze therapeuten tijdens uw behandeling.

Volgend jaar organiseren we een informatie avond over positieve gezondheid.
Interesse? Stuurt u dan een mail naar info@fernhoutfysiotherapie.nl

Bron: www.iph.nl